Případová studie:
Implementace reklamního řešení Adcentrum Cloud

Případová studie implementace reklamního řešení Adcentrum cloud

Případová studie

All-in-one řešení: Adcentrum Cloud

Reklamní řešení Adcentrum Cloud poskytuje všechny potřebné technologie a služby pro online reklamu pod jednou střechou.

Online média mohou díky jedinému systému využívat a postupně implementovat všechny technologie, které potřebují pro co nejvyšší výnos z online reklamy. V neposlední řadě společnost Adcentrum.net poskytuje také služby, které v sobě zahrnují support, implementaci, reporting atd. Jednoduše řečeno: S minimem potřebného úsilí, s minimem vstupních nákladů, s minimem znalostí, vlastník média získává All-in-one řešení, které mu umožňuje získat více finančních prostředků z online reklamy a online reklamního trhu.

Implementace u klienta

Reklamní řešení Adcentrum Cloud jsme implementovali na webovém portále Objevim.cz, který působí jako klasický informační portál. 

 

Cíle implementace:

 1. Reklamní pozice na webu bylo potřeba připojit ke zdrojům programatické inzertní poptávky (Google Adxchange a dalším DSP), ale také k přímým kampaním – Adserveru.
 2. Důležité bylo oddělit reklamní formáty na desktopu a mobilním zařízení, pro snadnější správu reklamních kampaní, ale zejména kvůli obchodním důvodům.
 3. Bylo potřeba vytipovat rozměry reklamních formátů, o které bude zájem obchodně napřímo, ale zároveň mohou být vyplněny reklamou z ad-exchanges, a to pro mobilní zařízení i desktop.
 4. Implementace zahrnovala také využití ad-serveru pro provoz přímých kampaní a efektivních reklamních formátů jako je např. branding.
 5. Implementace zahrnovala také zprovoznění videoplayeru na webu, včetně monetizace videoprostoru.

Jednotlivé kroky implementace

 

Krok 1: Přístup do systému Adcentrum Cloud:

Vlastník média obdržel přístup do online systému Adcentrum Cloud, kde může spravovat reklamní prostor webu, reklamní kampaně a reportovat výsledky, jak programatické inzerce, tak přímých kampaní.

 

 

 

 

Krok 2: Připojení k systému SSP

 1. V rámci SPP rozhraní jsme vytvořili reklamní pozice nejpoužívanější rozměrů pro desktop a mobilní zařízení, aby bylo možné odlišit imprese kampaní na mobilu a desktopu. 
 2. V rámci SSP systému jsme vytvořili pravidla pro prodej jednotlivých pozic reklamního prostoru do Google Adx a dalších Ad-exchanges, ke kterým jsou napojena DSP, tak aby získal vlastník média maximální částku za reklamní pozici, pokud nemá reklamní pozici prodanou napřímo. 
 3. Klientovi jsme napojili Google Adx a další DSP, ze kterého přijímá za stanovených prodejních pravidel inzerci. 

 

 

Krok 3: Aktivace Adserveru

V rámci rozhraní Adcentrum Cloud jsme aktivovali pro portál Objevim.cz také Adserver pro správu a provoz reklamních kampaní prodaných napřímo. Adserver umožňuje:

 1. Spustit reklamní kampaně ve zvolených reklamních pozicích pro banner, video, i nativní inzerci.
 2. Nastavit parametry kampaně, časový harmonogram a kreativy.
 3. Nastavit cílení kampaně např. dle lokality, zařízení, prohlížeče apod.
 4. Reportovat výsledky a poskytuje mnoho dalších funkcí nezbytných pro reklamní provoz.

Nezbytnou funkcí adserveru je také stanovování priorit jednotlivým kampaním dle potřeby i provozu webu.

 

 

 

Krok 4: Připojení k Google Adxchange a dalším zdrojům programatické inzerce

Jednotlivé reklamní jednotky jsme připojili k hlavním Ad-exchangím, díky čemuž klient získal přístup k největším inzerentům a automaticky přijímá inzerci na svůj web.

Každá reklamní jednotka má své prodejní pravidlo, na základě kterého probíhá soutěž mezi jednotlivými DSP. Klient může sám regulovat cenu, za kterou chce reklamní prostor prodat. Vše se děje na otevřeném trhu za pomoci protokolu Open RTB.

 

 

Krok 5: Videoplayer – monetizace video prostoru.

Video je nedílnou součástí webového obsahu a zdrojem pro in-stream reklamu. Klient může díky playeru vkládat vlastní videoobsah, zároveň však přijímá videoreklamu z ad exchangí na základě prodejních pravidel. V rámci video obsahu se zobrazuje Pre-roll, Mid-roll, Post-roll reklama a klient může nastavení kdykoli změnit.

Závěr a hodnocení

Zavádění reklamních technologií je často spojeno s nákladem na znalosti a technické dovednosti. S řešením Adcentrum Cloud však provozovatel webu Objevim.cz získal kromě nejnovějších reklamních technologií také technický support a strategické poradenství.

All-in-one řešení Adcentrum Cloud lze přizpůsobit každému klientovi na míru. Každé online médium má jiné potřeby a systém lze rozvíjet od napojení na SSP k dalším reklamním technologiím. Technologické řešení se však musí odrážet od dobře nastavené obchodní strategie.

Zaujali jsme vás? Neváhejte nás kontaktovat pro více informací.